Във вашето училище има сървър, който обслужва вътрешната мрежа с адрес 192.168.1.1
Конфигурирайте всички адреси на компютрите в компютърния кабинет, така че да се свържат със сървъра на училището.

Необходимо е да се конфигурират двете подмрежи за отделите: Администрация и Реклама. 
За да се определи мястото на компютъра към коя мрежа принадлежи, трябва да се въведат IP адресите и съответните им Gateway-и (шлюзове) 192.168.3.1 и 192.168.5.1