Тест Компютърни системи, мрежи и услуги 8 клас

   Компютърни системи, мрежи и услуги

     

 1. Твърдият диск е:
  Входно периферно устройство
  Изходно периферно устройство
  Запомнящо периферно устройство
  Комуникационно периферно устройство
 2. Кое от изброените е системен софтуер?
 3. Paint
  Windows
  Internet Explorer
  Word
 4. Контролери са:
 5. Електронни платки
  Кабели
  Софтуер
  Клавиатури
 6. Драйвър е:
 7. Периферно устройство
  Софтуер
  Порт
  Кабел
 8. Инсталиране на софтуер може да стане от:
 9. Приятелски акаунт
  Администраторски акаунт
  Потребителски акаунт
  Акаунт на гост
 10. Архивирането е:
 11. Процес на намаляване на големината на файл
  Процес на създаване на резервни копия на файл
  Процес на бърз запис
  Процес на изтриване на файлове
 12. Копресираща програма е:
 13. Winrar
  Windows
  Windows Explorer
  Windows Task Manager
 14. Програма се нарича:
 15. Последователността от стъпки при отваряне на менюта и прозорци
  Последователността от елементи на екрана на потребителския интерфейс
  Последователността от инструкции, които машината изпълнява
  Очакваните събития след задаване на команда
 16. Тактовата честота на процесора се измерва в:
 17. Мегабайти
  Мегахерци
  Мегабитове
  Гигабайти
 18. Виртуална класна стая е:
 19. Училищен вестник, който е създаден от учителя и учениците
  Приложение на сайта на училището, което е написано от администратора
  Приложение за провеждане на обучение в споделена среда
  Виртуална игра за обучение
 20. Свободен софтуер (OpenSource) е този при който:
 21. Потребителят заплаща еднократно на автора за софтуера
  Потребителят ползва софтуера без заплащане в рамките на някакво ограничение
  Не се заплаща ползването на софтуера
  Софтуерът е безплатен с отворен код
 22. Периферни устройства при които след свръзврането им с компютъра, автоматично биват разпознати, се наричат:
 23. USB
  Plug and Play
  RJ 45
  Drivers


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров