01. Изтеглете таблицата, обобщете данните като прехвърлите общо положителните гласове в първата таблица

02. Сортирайте данните в низходящ ред, като най-отгоре да е темата събрала най-много на брой гласове

03. Създайте диаграма