Тест "Входно ниво" 10 клас

   Тест ИТ 9 клас Изходно ниво

     

 1. Единица за измерване на производителност при суперкомпютрите е:
  GHz
  MB
  FLOPS
  TB
 2. За маркиране на несъседни клетки се използва клавиш:
 3. Enter
  Shift
  Alt
  Ctrl
 4. Какво пресмята функцията AVERAGE?
 5. Сума
  Закръгля до стотни
  Произведение
  Средноаритметична стойност
 6. Адресът на клетка в ЕТ, която се намира на 3 ред и 3 колона е: :
 7. С:3
  3:С
  С3

 8. WAN е:
 9. Глобална компютърна мрежа
  Локална компютърна мрежа
  Градска мрежа
  Мрежа за съхранение на данни
 10. Типът за валута в Excel е:
 11. Text
  General
  Currency
  Number
 12. Валидиране на данни представлява:
 13. Ограничение на данните които могат да се въведат в дадена клетка
  Ограничение на типа данни които може да се въведат в дадена клетка
  Обединяване на данните от няколко клетки
  Организация на клетките, чрез използване на избран от нас цвят
 14. Електронните таблици се използват за:
 15. създаване на графични изображения
  въвеждане и обработване на текст
  обработване на графични изображения
  извършване на изчисления
 16. Pivot таблиците са инструмент, който служи за:
 17. Редактиране на предварително записани от друг потребител формули
  Създаване на диаграми
  Обобщени справки и анализ на голямо количество данни
  Вмъкване на изображения в Excel
 18. Система за глобално позициониране се нарича :
 19. Google maps
  Microsoft
  GPS
  ГРИД
 20. Въвеждането на формула в Microsoft Excel започва със знак:
 21. +
  -
  =
  /
 22. Един абзац може да бъде подравнен:
 23. ляво, дясно, преди, след
  ляво, дясно, едностранно, двустранно
  ляво, дясно, центрирано, двустранно
  ляво, дясно, центрирано, 3D


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров