Създайте кратка презентация от 3-6 слайда на тема: "Ден на земята". Запишете като PDF в папката на класа с вашите имена последвани от Ден на земята