Създайте таблица от 3 колони, като поставите рамки на клетките.

В първата клетка напишете „№“, във втората „Име“, а в третата „Пол“, след това попълнете таблицата с имената на съучениците от класа.