зад.1 - Отворете таблицата в която е допусната умишлено грешка. Първите 10 дни направете дъждовно и смъкнете температурите в тези дни с по 5 градуса по-ниски, след това оправете в малката таблица броят на дъждовно, слънчево и облачно време.

зад.2 - Направете количеството валежи в първите 10 дни по 15 мм и вижте как се променят диаграмите. Запишете документа в PDF с вашите имена и номер в папката на класа.

зад.3 - Изтеглете таблицата и я попълнете спрямо желанията които имате относно изброените спортове като слагате оценки от 1 до 10 (1 най-слабо, 10 най-желан спорт), запишете в папката на класа с имената и "избор на спорт".