Тест "Входно ниво" 9 клас

   Тест ИТ 9 клас Входно ниво

     

 1. При търсене на файлове символа ? заменя
  Един символ
  Повече от един символ
  Цялото разширение
  Цялото име
 2. В състава на системния блок не е
 3. централния процесор
  оперативната памет
  монитора
  захранващия блок
 4. Поколенията компютри се определят :
 5. от елементната им база
  от тяхното предназначение
  от функционалните възможности
  от тяхната бързина
 6. Всички периферни устройства не могат да работят без: :
 7. Кабели
  Драйвери
  Консумативи
  Букси
 8. Информацията в Интернет се предава на:
 9. Файлове
  Папки
  Потоци
  Пакети
 10. Файл и архив се различават по:
 11. Име и размер
  Тип и размер
  Начин на достъп
  Съдържанието
 12. Препратката (Shortcut) е:
 13. Архив на файла
  Копие на файл, програма или устройство
  Програма за управление на дадено периферно устройство
  Икона, чрез която достигаме до файл или програма
 14. Помощната система е част от приложна програма, която:
 15. Помага да инсталираме програмата
  Съдържа информация за използването на програмата
  Е резервно копие на програмата
  Е инструмент за поддържането й
 16. Чрез натискане на клавиш F1, при отворена приложна програма от пакета Microsoft Office, се активира
 17. Помощната система на програмата
  Наборът от команди за форматиране
  Лицензионното споразумение
  Командите за търсене и заместване
 18. Ако се налага да изпратите архив на приятели, но не сте сигурни, че те имат инсталирана архивираща програма, как ще постъпите?
 19. Ще създадем саморазархивиращ се архив
  Ще им препоръчаме да си инсталират архиватор
  Ще ползваме електронна поща
  Ще ползваме помощна система
 20. При архивирането на файл
 21. Се създава резервно копие на файла
  Той се изтрива и се появява друг с по-малък обем
  Той се изтрива и се появява друг с по-голям обем
  Информацията от файла се отпечатва върху хартия
 22. Саморазархивиращият се архив е с разширение:
 23. .zip
  .bmp
  .exe
  .tar


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров