Разработване и изпълнение на проект

Нека да използваме вече познатата ни програма Photoshop и направим промяна на лицето, като изтрием дефектите от изображението!