"Красотата на България"

Проекта представлява движение по картата на България, което ще се извършва с използване на фигури и анимации в PowerPoint

Изтеглете картата от изображението