2020-2021г.

 1. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии
 2. Суперкомпютри, грид и облачни технологии
 3. Суперкомпютри, грид и облачни технологии
 4. Системи за глобално позициониране Зад.1
 5. Ефективно търсене на информация
 6. Основни комуникационни устройства и съобщителни среди Зад.1
 7. Свързване и конфигуриране на малка мрежа  Зад.1
 8. Свързване и конфигуриране на малка мрежа
 9. Споделяне на ресурси в локална мрежа
 10. Споделяне на ресурси в локална мрежа.
 11. Защита на информацията в мрежова среда
 12. Защита на информацията в мрежова среда
 13. Информация и услуги за гражданите в Интернет
 14. Електронна търговия
 15. Компютърни системи, мрежи и услуги
 16. Контролна работа КО – в Google forms

 17. Шаблони и теми в текстов документ – Задача
 18. Шаблони и теми в текстов документ
 19. Сортиране в електронна таблица (ЕТ) по няколко признака. Филтриране и валидиране на данни в ЕТ – задача
 20. Сортиране в електронна таблица (ЕТ) по няколко признака.
 21. Филтриране на данни в ЕТ

 22. Валидиране на данни в ЕТ

 23. Циркулярни писма и формуляри в текстообработваща система
 24. Циркулярни писма и формуляри в текстообработваща система
 25. Изготвяне на справки. Обобщаване на данни в електронна таблица – задача
 26. Изготвяне на справки. Обобщаване на данни в електронна таблица
 27. Разработване на проект в екип за решаване на конкретен проблем
 28. Разработване на проект в екип за решаване на конкретен проблем
 29. Разработване на проект в екип за решаване на конкретен проблем
 30. Екипна разработка на проект
 31. Екипна разработка на проект
 32. Екипна разработка на проект
 33. Екипна защита на проект
 34. Екипна защита на проект
 35. Приложни програми и работа по проект
 36. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии. Изходно ниво