Разработени уроци - Въведи парола!

2019-2020г.

 1. Основни понятия и правила при компютърна обработка. Въвеждане и редактиране на текст текстове.
 2. Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац.
 3. Въвеждане на текст на чужд език.
 4. Вмъкване и форматиране на изображения и нетекстови обекти в текстов документ.
 5. Създава и форматира таблица в текстов документ.
 6. Вмъкване номер на страница. Горен и долен колонтитул. Бележки под линия и в края на документа.
 7. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ. Зад.1
 8. Проверка и оценка
 9. Електронни таблици.
 10. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип.
 11. Формули за извършване на аритметични действия с данни. – Задача
 12. Функции. – Задача
 13. Създаване и форматиране на диаграми по таблични данни. – Задача
 14. Подготовка за печат на електронна таблица.
 15. Обработка на таблични данни.
 16. Обработка на таблични данни.
 17. Какво знаем за компютърна презентация? – Задача
 18. Форматиране на графични и текстови обекти.
 19. Анимационни ефекти и времетраене на слайд.
 20. Използване на звукови  и видео файлове.
 21. Компютърна презентация проект
 22. Компютърна презентация проект
 23. Компютърна презентация проект
 24. Компютърна презентация представяне проект.
 25. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове.
 26. Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт.
 27. Създаване и интегриране на компонентите на сайт. Публикуване на уеб сайт в Интернет.
 28. Планиране на уеб сайт в екип.
 29. Разработване на уеб сайт в екип
 30. Разработване на уеб сайт в екип
 31. Разработване на уеб сайт в екип
 32. Разработване на уеб сайт в екип
 33. Откриване и редактиране на грешки в уеб сайтове.
 34. Представяне и защита на проект
 35. Представяне и защита на проект
 36. Какво научихме през учебната година.