2020-2021г.

 1. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии
 2. Информационни технологии за социално общуване
 3. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение
 4. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение
 5. Ефективно търсене на информация
 6. Компютърни мрежи и услуги. Работа в екип
 7. Компютърни мрежи и услуги. Работа в екип
 8. Съвременни компютърни системи. Съвременни операционни системи
 9. Съвременни компютърни системи. Съвременни операционни системи 
 10. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства
 11. Съвременни мобилни устройства
 12. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства  Зад.1
 13. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми

 14. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми – Задачи

 15. Архивиране на данни – Задачи
 16. Работа с компютърни системи, мрежи и приложни програми. Обобщение

 17. Контролна работа КО
 18. Специализирани софтуерни средства за създаване на уебсайтове. Проектиране на статичен уебсайт
 19. Специализирани софтуерни средства за създаване на уебсайтове. Проектиране на статичен уебсайт

 20. Специализирани софтуерни средства за създаване на уебсайтове. Проектиране на статичен уебсайт
 21. Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт
 22. Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт. Упражнение
 23. Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт. Упражнение
 24. Създаване и интегриране на компонентите на сайт. Публикуване на уебсайт в интернет – Задача
 25. Създаване и интегриране на компонентите на сайт. Публикуване на уебсайт в интернет. Упражнение

 26. Създаване и интегриране на компонентите на сайт. Публикуване на уебсайт в интернет. Упражнение
 27. Планиране на уебсайт в екип
 28. Разработване на уебсайт в екип
 29. Разработване на уебсайт в екип
 30. Разработване на уебсайт в екип
 31. Откриване и редактиране на грешки в уебсайтове
 32. Откриване и редактиране на грешки в уебсайтове
 33. Представяне и защита на проект
 34. Представяне и защита на проект
 35. Създаване и публикуване на информация в интернет. Обобщение

 36. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии. Изходно ниво