Задача върху сортиране, филтриране и валидиране на данни в ЕТ

Създайте таблицата в Excel, сортирайте данните по "Име", след това "Фамилия" и "Успех". Филтрирайте само ученици от 8-ми до 12-ти клас, след което валидирайте данните в колоната за "клас", като изберете списък с класовете от 8-ми до 12-ти.