2019-2020г.

 1. Специализирани средства в текстообработката. Бележки под линия и препратки
 2. Номерирани списъци
 3. Форматиращи маски и стилове
 4. Създаване на план, анотация и съдържание на текстов документ
 5. Свързване и вграждане на обекти от ЕТ в текстов документ
 6. Циркулярни писма(2)
 7. Обмен с други приложения
 8. Създаване на хипертекстови документи
 9. Конвертиране в HTML формат(2)
 10. Създаване на брошура(2)
 11. Зачитане на авторските права при използване на ИТ
 12. Ефекти при смяна на слайдовете
 13. Изнасяне на презентация пред публика
 14. Бутони в презентацияупр.1
 15. Интерактивност в презентацияУПР.1(3) 
 16. Създаване на интерактивен тест(3)
 17. Създаване на интерактивен тест(3)
 18. Тест
 19. Основни етапи при планиране на уеб сайт Избор на име и регистриране на сайтЗадача
 20. Основни етапи при проектиране на уеб сайт
 21. Създаване на графичен модел на сайт
 22. Уеб дизайн стандарти и основни технологии в уеб
 23. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове
 24. Основи на HTML
 25. Основни тагове и тагове за форматиране
 26. Тагове за създаване и редактиране на таблици, хипервръзка и връзки към изображения и списъциЗадача
 27. Визуално оформяне на сайт с използване на CSSпример
 28. Правила и атрибути
 29. Форматиране на текст
 30. Форматиране на фон
 31. Тест
 32. Планиране на проект – определяне целите на проекта, нужния хардуер и софтуер(2)
 33. Изпълнение на проект(10)
 34. Представяне на проекта(2)