Цифровизиране на аудио-визуална информация

1. Създайте три портретни снимки от различни положения, като използвате ефекта Bokeh (Боке-размазване)

2. Планирайте и създайте видеоклип с ефекта SlowMotion (забавен кадър)