Имате за цел да изпълните проект за ваши клиенти, които искат да започнат работа в печатарството, направете проект на фирма, от какви машини ще се нуждаят, какви книговезки услуги ще извършват и какво ще им е нужно за тях.

Първа група

Първа група са мениджъри на проекта, назначават длъжностите по групите и изготвят доклад относно извършените дейности;

Втора група

Втора група снабдяват проекта с изображения и информация от интернет, като се спазва авторското право;

Дизайнери

Трета група

Трета група създават интерактивна презентация за проекта, която предават на отдел реклама за да я представят;

Разработчици

Четвърта група

Четвърта група следят работата на разработчиците и си водят запис, за да демонстрират крайния продукт.

Реклама