Създайте интерактивна презентация на тема: "SWOT-Анализ на роботите с изкуствен интелект"

На първи слайд поставете заглавието на темата, изображение и вашите имена

На втори слайд трябва да има четири бутона с хипервръзка към слайд описващ: силни страни, слаби страни, заплахи или възможности