Създаване на тест в Photoshop

Отворете А4 във фотошоп, поставете изображението с теста и разместете въпросите или да са един след друг с цифричките под теста, или един под друг с квадрат. Напишете името си и запишете като .PNG формат.