Създаване на модели със средствата на ИТ

Създайте в PowerPoint интерактивно меню за вашата фирма, сходно с това от изображението, като за всяко от описанията направите хиперлинк водещ към нов слайд описващ избраната от клиента дейност.