Нека създадем игра която да използва изображения от интернет, играчите да добавят IP-адреси като администратори на частна мрежа!

Отворете Text Document и добавете кода от бутона

Сега да добавим втората част от кода на играта, където са IP-адресите на компютрите

Остана ни да поставим и третата част от кода

Сега е време да запишем целия код, под формата на .HTML файл и да тестваме играта