Създаване и редактиране на документ в новата програма

В приложението Photoshop, редактирайте изображенията:
- Първата я оставяте цветна
- Втората я правите със сиво небе
- Третата оцветявате в монохроменцвят с червен отенък
- Четвъртата оцветявате в монохромен цвят с жълт отенък
- Петата да бъде цялата сива
- Шеста снимка обезцветявате всичко, освен отражението във водата