Сценарии - упражнение

Задача.1

Създайте таблица по модела на изображението
- Попълнете формулите, които пресмятат отговорите в таблицата
- Направете четири сценария за продажба на висока цена, 60%, 70%, 80%, 90%, като зададете съответно 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
- Направете резюме на сценариите.

Задача.2

Създайте таблица по модела на изображението
- Попълнете формулите, които пресмятат отговорите в таблицата
- Направете три сценария за продажби, като за променливи задайте отстъпката, цената на една каса и брой продадени каси по райони
- Направете резюме на сценариите.