Разделете се на две групи

Първа група да създаде база данни в ACCESS за Софтуерна фирма

Базата данни да съдържа: Мениджъри, Програмисти, Дизайнери, Тестери, Връзки с клиенти, Продавач-консултанти

В таблица Мениджъри да се създадат:

 • №, Мениджър на:, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Програмисти да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Дизайнери да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Тестери  да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Връзки с клиенти да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Продавач-консултанти да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

Втора група да създаде база данни в ACCESS на Компютърна фирма за продажба на компютри и аксесоари

Базата данни да съдържа: Мениджъри, Връзки с клиенти, Снабдители, Техници, Продавач-консултанти, Доставчици

В таблица Мениджъри да се създадат:

 •  №, Мениджър на:, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Връзки с клиенти да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Снабдители да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Техници  да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Продавач-консултанти да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон

В таблица Доставчици да се създадат:

 • №, Име, Презиме, Фамилия, ЕГН, Телефон