Направете таблица показваща броят на:

Пример:

Напишете какъв знак ще изведе конзолата ако сравняваме S1 с S2