Зад.1 - Сортирайте данните във файла Camp.xlsx по два критерия: First name, Last Name

Зад.2 - Заменете думата "Female" с "Момиче", а "Male" с "Момче". Запишете таблицата в папката на класа си.