Решаване на практически и теоретични проблеми, чрез анализ на данни

Изтеглете и отворете файла от бутона

Създайте обобщаваща (Pivot) таблица показваща броя на населението по области и години

- Сортирайте областите по брой на населението в намаляващ ред
- Филтрирайте областите по икономически райони
- Форматирайте таблицата
- Добавете нова колона и изчислете в нея гъстотата на населението
- Създайте диаграма