Компютърни компоненти

Създайте интерактивна презентация, показваща кой компонент къде се свързва в дъното на компютъра

В първи слайд поставете лого на вашата фирма, наименование на фирмата и кой е изработил презентацията

Втори слайд нека съдържа дъно на компютър и бутони за всяка една от частите на изображенията

Другите слайдове да съдържат дъното с анимация на движеща линия към точката където се поставя избраният елемент, като при натискане се отваря нов слайд с информация за елемента