Разработване на план на проект с помощта на специализиран софтуер

Проучете обектите на Юнеско в България, запишете 6 от тях в Word
Създайте нова папка и вътре добавете снимки с които ще създадете проекта си