Тест Проверка на знанията и уменията за работа с web

   Работа с УЕБСАЙТ - ТЕСТ

     

 1. Всеки домейн съдържа:
  уникално име
  разширение
  точка
  всички отговори са верни
 2. HTML е съкращение на:
 3. How to Meet Ladies
  Haemostatic Text Meridian Language
  HyperText Markup Language
  How to Make Language
 4. Текстът между символите < и > се нарича:
 5. ключ (key)
  браузър (browser)
  eлемент (tag)
  CSS
 6. За задаване на различен цвят за различни части от текста, се използва:
 7. елемента <FONT> заедно с параметъра COLOR
  елемента <FONT> заедно с параметъра FACE
  елемента <TEXT> заедно с параметъра FACE
  елемента <TEXT> заедно с параметъра COLOR
 8. За поставяне на хипервръзка в уебсайт, използваме таг и атрибут:
 9. <a hyper= "" >
  <H1 hyper= "" >
  <HTML hyper= "" >
  <a href= "" >
 10. <html> поставен в началото на документа показва, че:
 11. документа е публикуван в интернет
  документа не е публикуван в интернет
  документа е с различен цвят от текста
  документа е html
 12. <i> се използва, когато:
 13. искаме текста да бъде с малки букви
  искаме текста да бъде с главни букви
  искаме текста да бъде удебелен
  искаме текста да бъде наклонен
 14. Коментари html се изписват:
 15. между <!-- и -->
  между <a href=" "> и </a>
  между <b> и </b>
  между <p> и </p>
 16. Когато имаме повече от два използвани тага:
 17. първо затваряме първи отворен таг
  първо затваряме последно отворен таг
  първо поставяме трети таг и след това затваряме първи отворен
  няма значение за нормалната работа на уебсайта как ще бъдат подредени таговете
 18. Ако имаме изписано <a href=" ">, тогава атрибута е:
 19. a
  кавичките
  знакът за равно
  href
 20. Когато искаме интервалите и празните редове в текста да бъдат изведени точно, използваме таг:
 21. <sup>
  <small>
  <h6>
  <pre>
 22. Eлементите <H1> до <H6> се употребяват за изписване на заглавия. <H1> e заглавие с:
 23. нормален размер на символите
  най-малък размер на символите
  най-голям размер на символите
  променлив размер на символите


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров