Работа с мултимедия

Като използвате програмата Google Sketcup, начертайте стая с врати и прозорци, след това добавете обзавеждане, боядисайте всички елементи в подходящите цветове!

Инсталация