Работа с алгоритми

Отворете онлайн софтуера:

Създайте алгоритъм за намиране на най-голям общ делител