Представете нашата страна  в PowerPoint презентация, която да съдържа:

  • къде се намира България (географско положение на страната);

  • символи на страната (герб, знаме);

  • най-важните исторически събития за страната ни;

  • природни забележителности;

  • известни личности, прославили и прославящи България.