Тест Проверка на знанията и уменията за работа с графично изображение 5 клас

   Работа с графично изображение

     

 1. Програмата Paint се използва за:
  Създаване на презентации
  Създаване и обработка на графични изображения
  Текстообработка
  Пресмятане на изрази
 2. Кой от показаните бутони се използва за създаване на собствен цвят?
 3. Кой диалогов прозорец се използва за настройка на лист за отпечатване на изображение?
 4. Page Setup
  Image Properties
  Print
  Edit Colors
 5. Настройване на текстова кутия се извършва с опциите от панела:
 6. Background
  Clipboard
  Font
  Colors
 7. Инструментът за рисуване молив (Pencil) се намира на панела с инструменти:
 8. Shapes
  Image
  Tools
  Brushes
 9. Кой от показаните бутони се използва за запълване с цвят?
 10. Кой от изброените формати не е графичен?
 11. TIFF
  WAV
  WMF
  BMP
 12. При увеличаване на размера в растерна графика:
 13. Изображението не се променя
  Изображението става безцветно
  Изображението се пикселизира
  Изображението не се пикселизира, защото се използват математически описани линии
 14. Изрязване на определена област от изображение става от командата:
 15. CROP
  DELETE
  FLIP
  SAVE AS
 16. Накланяне на изображение се извършва от командата:
 17. FLIP HORIZONTAL
  FLIP VERTICAL
  RESIZE
  SKEW
 18. С кой от инструментите можем да копираме цвят?
 19. Кой е най-малкия елемент от едно растерно изображение?
 20. Фигура
  Диксел
  Символ
  Пиксел


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров