Създайте комикс от шест страници. Разпечатайте го в PDF