Тест Предпечатна подготовка 12 клас

   Предпечатна подготовка - 12 клас

     

 1. Предпечатна подготовка е:
  Процес при който се снабдяваме с материалите нужни за печат на издание
  Процес на изявяване на творческите заложби на артист
  Процес при който се подготвят машините за работа в печатарските цехове
  Процес при който се извършва обработка на дадено издание за неговото тиражиране
 2. Кой от изброените софтуери се използва за предпечатна подготовка:
 3. Excel
  Publisher
  Internet Explorer
  Word
 4. Към видовете печат спада:
 5. Топъл печат
  Фолиа
  Преге
  Всички отговори са вярни
 6. Лакирането е:
 7. Цялостно
  Частично УВ
  Двустранно
  Цялостно и частично
 8. Кое спада към книговезките услуги:
 9. Лакиране
  Зашиване
  Отпечатване на топъл ситопечат
  Всички отговори са вярни
 10. Към графичен дизайн спада:
 11. Лакиране
  Отпечатване
  Снимане
  Перфориране
 12. Настройване на страницата за печат се избира от меню:
 13. Проектиране на страници
  Преглед на страницата
  Изглед на страницата
  Начало
 14. Кое спада към настройките на област за отпечатване:
 15. Отпечатване на първи ред
  Отпечатване на заглавие
  Отпечатване на селекция
  Отпечатване на колонтитули
 16. Ламинирането може да бъде:
 17. Едностранно
  Двустранно
  Едностранно и двустранно
  Частично УВ
 18. Към полиграфията спада:
 19. Книговезки услуги
  Графичен дизайн
  Ламиниране
  Цветоотделяне
 20. С цветооделянето приключва:
 21. Работата в книговезкия цех
  Печата на изданието
  Предпечатната подготовка
  Тиражирането на изданието
 22. Избор на шрифт спада към:
 23. Номерацията
  Книговезките услуги
  Графичният дизайн
  Цветоотделянето


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров