Основни стъпки при усвояване на непознат софтуер

- Проучете възможностите и разгледайте основните менюта на Photoshop