Създайте шест-странна (tri-fold) брошура, която да е на тема: Опазване на горите, опишете какви са вредите от изсичането на дърветата, а на първа страница нарисувайте дърво от фигурите в Publisher, като това от снимката.