Мултимедия. Хипермедия и Интернет

Отворете PowerPoint и създайте копие на уебсайт на тема: "Моята мечтана професия"