Създайте презентация на тема: "Моят любим сезон – Лято"

01. Изберете дизайн на слайдовете

02. Първи слайд да съдържа темата и кой е изготвил презентацията

03. Другите слайдове да съдържат изображения и текст