Тест "Контролна работа" 8 клас

   Информатика 8 клас

     

 1. Подпрограмите се наричат още:
  Име на програмата
  Функция на програмата
  Дизайн на програмата
  Пропорция за програмиране
 2. С имена могат да се идентифицират:
 3. Променливите
  Функциите
  Методите
  Всички отговори са вярни
 4. За имена не могат да се изпозлват:
 5. Думи на Български език
  Думи на Английски език
  Думи които са ключови
  Всички отговори са вярни
 6. Ако името е съчетание от няколко думи, то:
 7. Всяка първа буква е главна, а другите малки
  Първата дума е с малки букви, а следващите с първа главна букваи
  Първата дума е с главна буква, а следващите с малки букви
  Всички първи букви са малки, а следващите главни
 8. Преди да използваме една променлива в езика C#, трябва да и зададем:
 9. Първа главна буква
  Първа малка буква
  Крайна стойност
  Начална стойност
 10. Триместни операции се наричат:
 11. Терцови
  Унарни
  Тернарни
  Бинарни
 12. Операциите в математиката (събиране, изваждане и умножение) спадат към:
 13. Двуместни операции
  Триместни операции
  Едноместни операции
  Всички отговори са вярни
 14. Конюнкция, дизюнкция и отрицание спадат към:
 15. Логически операции
  Побитови операции
  Двуаргументни аритметични операции
  Операции за присвояване
 16. Кой метод връща най-близката цяла стойност, по-голяма или равна на аргумента?
 17. Math.Abs
  Math. Ceiling
  Math.Floor
  Math.Sqrt
 18. Кой метод връща първия аргумент, повдигнат на степен на втория аргумент?
 19. Math.Ceiling
  Math.Abs
  Math.Pow
  Math.Sqrt
 20. Методът int. Parse:
 21. Преобразува низ в по-голяма целочислена константа
  Преобразува низ в по-малка целочислена константа
  Преобразува низ в целочислена константа
  Преобразува низ в дробна константа
 22. Методът double.Parse:
 23. Преобразува низ в по-голяма целочислена константа
  Преобразува низ в по-малка целочислена константа
  Преобразува низ в целочислена константа
  Преобразува низ в дробна константа


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров