Създайте приложение, което изписва цифрата с дума, допълнете кода за числата от 1 до 50

КОД:

Направете дизайн на приложението по ваш избор!