Изследване на модели - упражнение

Направете изследване на модел на фирма, занимаваща се с предоставяне на компютърно оборудване, софтуерни продукти и услуги.

Опишете към кого ще е насочена фирмата, създайте модел на взаимодействията между работещите и клиентите във фирмата (началници, подчинени, отговорници на отдели, групи за склад и продажба, разработване на уебсайт на фирмата) и нужните средства за целият процес.

Изследването да бъде създадено в PowerPoint, като за чертежите използвате готовите фигури.

Опишете какви са очакваните резултати за една година, за пет години и за десет години.

Направете дизайн на презентацията и за заглавие напишете „ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛ“, вашите имена, клас и №.