Създайте презентация в програмата PowerPoint за СУ „БАЧО КИРО“, добавете логото на училището. 

Напишете какво харесвате в училище и за възникването му, като използвате информация от сайта: СУ „БАЧО КИРО“