Създайте интерактивна презентация на тема "Обекти на Юнеско в България"

Презентацията да съдържа заглавен слайд с темата и вашите имена

Втори слайд да има поставена като фоново изображение картата на България и бутони отвеждащи чрез хиперлинк към слайдовете с избраните обекти

Следващите четири слайда да съдържат картата на България по която ще създадете анимациите за движение, появяващи се снимки от обекта и бутон "Информация" отвеждащ чрез хиперлинк към друг слайд с информация

Към информацията с обектите може да отидете чрез бутона "ЮНЕСКО"

Изтеглете файловете с които да направите слайдовете в MasterSlide на PowerPoint