Зад.1 - Отворете Excel и в помощната система потърсете как се добавя фон на лист

Зад.2 - Изтеглете изображението, след което го поставете за фон на лист (background)

Зад.3 - Потърсете в помощната система на WORD как се поставя декоративна буква в началото на текста (Drop cap), след което напишете по какъв начин става това и направете първата буква декоративна.