Използване на логически изрази в ЕТ - втора част

Отворете таблицата и използвайте логически функции, за да покажете кои ученици ще получават стипендия. Ако получава, да изпише 120 лева, ако не 0,00 лева.

Условията за получаване на стипендия са:

  • Доход по-нисък от 300 лв.
  • Успех по-висок от 5,00

За да решите задачата, използвайте функцията AND като аргумент на условие на функция IF