Галерия

Грамоти и отличия

Обучение за профилирана подготовка в 11 и 12 клас
Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая
Грамота за доказан професионализъм от РУО - Велико Търново
Професионалният стрес - практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място. (Превенция на професионалното прегаряне - бърнаут)
Ключови стратегии за мотивиране на учениците
Обучение и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП
ГРАМОТА ИНФОРМАТИКЪТ - ТВОРЕЦ
НАГРАДА ЗА МЛАД УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА!
НАГРАДА ЗА МЛАД УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА!
Използване на Microsoft Classroom в учебния процес
Европейска седмица на програмирането
Подходи и методи за деца с проблемно поведение в училищна среда
Модели за позитивно общуване между учители и ученици

Снимки