Изтеглете таблицата и попълнете всички празни клетки, чрез използване на функциите и формулите в Excel