Зад.1 Познайте верните отговори

Зад.2 - Свържете изображенията

Зад.3 - Свържете устройствата